Past Sales

MAY 2019 SALE

Purebred Bulls
Average $5,692
Top $11,000
Total $148,000
Clearance 26 bulls @ 84%

Second Cross Bulls
Average $4,667
Top $5,000
Total $14,000
Clearance 4 bulls @ 75%

Tropical Bulls
Average $4,000
Top $4,000
Total $4,000
Clearance 7 bulls @ 15%

2019 CatalogueSale Results by LotVideos of Lots

MAY 2018 SALE

L Bulls
Average:       $5,766 
Top:               $10,000 
Total:             $86,500
Clearance:   21bulls @ 72%
M Bulls
Average:         $11,588
Top:                 $30,000
Total:             $197,000
Clearance:   17 bulls @ 100%
N Bulls
Average:          $12,000
Top:                  $32,000
Total:                $84,000
Clearance:       7 bulls @ 100%

F1 Heifers
Average:        $1,720
Top:                $1,900
Total:            $86,000
Clearance:   50 heifers @ 100%

2018 CatalogueSales Results By LotVideo of Lots

MAY 2017 SALE


Bulls

Average:     $11,392
Top:             $35,000
Total:           $581,000
Clearance:  51bulls @ 100%


F1 Heifers

Average:      $1,878
Top:              $2,000
Total:           $92,000
Clearance:   49 heifers @ 100%

 


2017 CatalogueSales Results by LotVideo of Sale Lots

MAY 2015 SALE

Bulls
Average: $4,642
Top: $10,000
Total: $162,500
Clearance: 36 bulls @ 72%


2015 Catalogue